Regulament T.N.A.R.

Regulament ZTP
11/01/2011
Regulament FCI
11/01/2011

REGULAMENT DE SELECTIE PENTRU APROBAREA DREPTULUI DE REPRODUCTIE

Dobermann Club Romania adopta ca regulament de selectie pentru acordarea dreptului de reproductie urmatorul regulament al Testului National de Aptitudine pentru Reproductie:

1 Regulamentul Testului National de Aptitudine pt Reproductie (T.N.A.R.) pt cainii rasa dobermann

e)Conducerea Dobermann Club Romania a stabilit introducerea în Romania a Testului de Aptitudini pentru Reproducători acceptat în Europa, după modelul german (Zuchttauglichkeitsprüfung, prescurtat ZTP).
Ţinându-se cont de nivelul general de instruire din ţară, de posibilităţi, precum şi timpul necesar pentru pregătirea crescătorilor, clubul intenţionează întroducerea Testului de Aptitudine de Reproductie în mod treptat, adoptand Testul National de Aptitudine pentru Reproductie (T.N.A.R.)
f)Scopul şi esenţa Testului National de Aptitudine pentru Reproductie este selectarea câinilor care corespund scopului de reproductie şi excluderea exemplarelor improprii. Selectarea exemplarelor destinate pentru reproductie se realizează pe baza fenotipului (aspect exterior si caracter) respectiv pe baza de genotip (origine).
La T.N.A.R. trebuie apreciate în primul rând aptitudinile şi însuşirile ereditare. Lipsurile instruirii de bază parţial pot fi trecute cu vederea, dar pentru participare la examen este necesară neaparat de o anumită preinstruire.
g)DCR-ul asigură anual pentru crescătorii şi proprietarii de dobermann din Romania / în cazul prezentării a cel puţin 7 exemplare / un test national de aptitudine pentru reproductie .
h)Testele Nationale de Aptitudine pentru Reproductie sunt manifestări de sine stătătoare, care nu pot fi organizate in aceeasi zi cu expozitii sau examene si concursuri de lucru. Testele nationale de aptitudini pentru reproductie pot fi prezidate numai de arbitrii delegaţi prin Dobermann Club Romania. Examinatorul, arbitrul şi asistentul de pază-apărare (identificat in documentul de mai jos prin termenul de « infractor« ) sunt alesi de conducere. Pentru conformitatea terenului răspunde arbitrul.
– nota – in cazul specialistilor ZTP agreeati de IDC examinatorul si arbitrul poate fi aceeasi persoana
(5) Foaia de examinare se intocmeste in trei exemplare, care se impart dupa cum urmeaza :
Exemplarul unu (original) ii revine proprietarului, exemplarul doi împreună cu centralizatorul trebuie expediat la adresa DCR, exemplarul trei este al responsabilului cu reproductia din cadrul DCR
(6)Rezultatul obtinut la testul national pentru aptitudine pentru reproductie va fi trecut in pedigree-ul exemplarului care l-a sustinut in ziua sustinerii testului si publicat in site-ul oficial al DCR in termen de sapte zile de la data sustinerii acestuia. Rezultatul va fi publicat ulterior in toate mijloacele de informare ale DCR
(7)La cererea unui/unor proprietar se poate realiza, cu respectarea prezentului regulament un examen cu tarif majorat, in cazul in care numarul minim de caini prevazut in acest regulament nu este intrunit.

2. Condiţiile de participare la T.N.A.R.

i)exemplarul original recunoscut de FCI al pedigree-ului (în cazul unui caine importat este necesară nostrificarea inaintea sustinerii testului)
j)vârsta de minim 14 luni implinită în preziua testului
k)rezultatul displaziei articulaţiei de şold interpretat şi admis de o comisie numita de DCR sau rezultatul aceluiasi examen efectuat in strainatate de lectori oficiali agreeati de IDC
l)chip şi / sau tatuaj
m)examen sustinut si promovat de BH (supunere), care trebuie justificat prin copia foii de arbitraj (întră în vigoare numai începând din 1 ianuarie 2007.)

3. Înscriere la T.N.A.R.

La T.N.A.R. înscrierea si plata se fac cu cel puţin 21 zile inainte de data susţinerii testului.
Pentru înscriere sunt necesare fişa de înscriere completată şi semnată de proprietar, precum şi copia pedigree-ului.
Fisa de inscriere trebuie expediată la adresa clubului, pentru evitarea eventualelor probleme, ca expediţie recomandată, cu confirmare de primire, sau prin alte mijloace de comunicare ce pot asigura atat clubul cat si proprietarul cainelui de corectitudinea inregistrarilor si de primirea fisei de inscriere.
In ziua testului nu se accepta înscrieri .
Rezultatul testului va fi trecut în fiecare caz pe pedigree.

Calificative ce pot fi acordate la T.N.A.R.

I.
a. Apreciere legată de aspectul exterior
Aprecierea se face în baza standardului acceptat de FCI şi înregistrat în Germania. Arbitrul de aspect exterior trebuie să acorde o atenţie sporită defectelor eliminatorii din reproducţie stabilite în standard.
Masculul şi căţeaua trebuie să obţină calificativ de cel puţin foarte bine.

b. Apreciere legată de Caracter
Ro 1.A – câine sigur de sine în stare solicitată sau de repaus, care prezintă o impresie ireproşabilă
Ro 1.B – câine cu comportament încă corespunzător, care dispune de un instinct acceptabil de luptă şi de apărare .
Rechemat – în cazul exemplarelor la care se ivesc dubii referitor la aptitudine pentru reproductie, există posibilitate de rechemare pentru o singură ocazie, dar numai după expirare unui termen de trei luni. Exemplarul care nu corespunde la examen nici după rechemare nu poate să fie reprodus.
Nereproductibil-câine timid, laş, fără instinct de luptă-şi de apărare, se sperie de focuri de armă, imposibil de manipulat, agresiv.

II. Titluri care pot fi acordate la T.N.A.R.

II.1. „ Propus pentru reproductie cu scopul corecţiei aspectului exterior” la purtarea acestui titlu este îndreptăţit dobermannul, care absolvă cu succes testul de aptitudini pentru reproductie organizat în Romania sau testul ZTP acceptat , precum şi dacă dispune de titlul Campion Romania.
II.2. „ Propus pentru reproductie cu scopul corecţiei caracterului” la purtarea acestui titlu este îndreptăţit dobermannul care absolvă cu succes T.N.A.R. organizat în Romania sau ZTP acceptat , precum şi dacă dispune de examen de lucru IPO 3.
II.3 „ Propus în mod accentuat pentru reproductie” la acest titlu este îndreptăţit dobermannul care îndeplineşte condiţiile enumerate la ambele puncte anterioare.
În baza rezultatului obţinut se va cere eliberarea titlului din partea clubului. – Diplomă cu regim special –

4. Realizarea practică a Testului National de Aptitudine de Reproductie

Asistentul de examinare verifică actele de înscriere prezentate şi documentele, care sunt strict necesare pentru înscriere: pedigree-ul original, înterpretarea examinării displaziei articulaţiei de şold, copia după diplomă de examen BH ( din 1 ianuarie 2007.) etc. Apoi în baza acestor documente de înscriere completează fişele de apreciere cu regim special eliberate de DCR .
Fişele de apreciere conţin emblemele FCI şi ACHR, numele şi emblema Dobermann Club Romania, datele de identificare pentru câine, numele şi adresa proprietarului, numărul carnetului de membru de club, locul şi data T.N.A.R., numele arbitrilor, aprecierea detailată, rezultatul Testului, semnăturile arbitrilor care efectuază testul.
Clubul acceptă numai fişă de apreciere completată fără lipsuri !
Înainte de începerea testului arbitrul prezintă participanţilor sumar scopul testului, precum şi exerciţiile care vor fi efectuate la examen. La examen prima dată se face aprecierea masculilor, apoi aprecierea căţelelor.
În tot cursul testului nu se admite utilizarea zgărzii de forta. Conductorul nu poate avea asupra lui jucării, mâncare de recompensă, alte unelte auxiliare.
La începerea testului prezentatorul se prezintă la arbitru, care verifică pedigree-ul original şi numărul de chip sau de tatuaj (se poate face aprecierea numai la un câine univoc identificat).
Toti ciinii in afara de cel examinat vor fi tinuti in afara perimetrului de desfasurare a testului astfel incit sa nu deranjeze desfasurarea acestuia.

4.1. Aprecierea aspectului exterior

La aprecierea aspectului exterior trebuiesc luate în considerare în mod special factorii care pot înfluenţa utilitatea, astfel sunt: spatele inconsistent, fang slăbit, slăbiciunile membrelor din faţă şi din spate, defecţiuni de mişcare.
La aprecierea aspectului exterior o deviere a inaltimii la greaban de +/- 2 cm fata de standard este clauză de observaţie, o deviere mai mare este cauză de excludere. Se exclud de la reproductie câinii cu defecte de muşcătură (muşcătură in prognatism, în brevignatism, in cleste), precum cu lipsuri de dantură ereditara. La examinarea danturii trebuie acordată o atenţie sporită la comportamentul câinelui ( poate indica slăbiciune a caracterului).

4.2. Examinarea temperamentului Dobermannului la trecerea în revistă

Conductorul conduce câinele său cu lesă slăbită făcându-se pe terenul de examen 100-200 de paşi. În acest timp trebuie să se întâlnească cu 4-6 persoane în repaus sau în mişcare, în final ei formează un grup, care nu are o formă după un şablon. În cazul fiecărui câine trebuiesc executate exerciţii de situaţii de mai jos: căderea-ridicarea unui obiect, strangere de mana cu prezentatorul, deschidere de umbrelă. Trebuie avut grijă, ca aceste exerciţii pentru câine să nu aibă un aspect ameninţător.
Câinele nu poate să fie neliniştit, agitat, dezechilibrat, şi nu poate să aibă un comportament agresiv.
La comanda arbitrului conductorul duce câinele la locul marcat, în timp ce se deplasează spre locul marcat de la o distanţă de maxim 15-20 pasi se trag două focuri de armă (pistol de alarmare calibru 6 mm)
Câinele la care ii este frică de focul de armă se exclude de la reproductie.
Trebuie diferenţiat în mod exact câinele caruia ii este frică de focul de armă de câinele sensibil la focul de armă. În cazul în care ar exista dubii asupra sensibilităţii la focul de armă, atunci trebuiesc trase alte două focuri, ca arbitrul să poate aprecia dacă câinelui ii este frică sau este sensibil la focul de armă.
Câinele care la sunetul armei de foc tresare şi se apropie de stăpânul său este sensibil. Cel care fuge sau urineaza la sunetul armei este exemplar fricos.
Locul unde câinele este legat trebuie să fie accesibil din toate direcţiile. Prezentatorul se îndepărtează la cca 20 de paşi de câine, astfel ca să poate fi şi văzut. Apoi arbitrul treptat se apropie la o distanţă de 2-3 paşi , merge în jurul lui fără să-l ameninţe sau sa-l atinga, se opreşte în faţa câinelui, scapă un obiect apoi va ridica obiectul.
Observă, cum se comportă, câinele în lipsa stăpânului, care nu poate prezenta semne de agresivitate sau frica.
La comanda arbitrului conductorul se deplasează la câine.
La comanda arbitrului « infractorul« incită câinele ţinut în lesă, apoi oferă braţul pentru priza. După priza « infractorul« se debarasează de manson. « Infractorul« nu are voie să ameninţe câinele vocal sau fizic.
Câinele trebuie să aibă priza hotărâtă.
« Infractorul« se duce la una din ascunzătorile (între 2-3) marcate de arbitru, în aşa fel, ca acest lucru să nu fie văzut nici de câine şi nici de conductor. La comanda arbitrului conductorul porneşte cu câinele său în direcţia ascunzătorilor. La semnul arbitrului « infractorul« iese din ascunzătoare si simulează un atac împotriva conductorului. « Infractorul« poate ameninta câinele vocal şi cu imitaţie de lovitură de băţ dacă acesta a apucat în mod hotărât mansonul. La comanda arbitrului lupta trebuie terminată odată cu cedarea mansonului de protecţie.
Câinele în această fază trebuie să demonstreze capacitatea sa de pază-apărare.
În caz de de dubii asupra comportamentului ,testul se poate repeta după trei luni dar o singură dată.
Toti cainii care nu sunt in examen trebuie sa fie in afara perimetrului locului de desfasurare a testului.

5.Termenele intrarii in vigoare a T.N.A.R.

Testul National de Aptitudini pentru Reproductie este obligatoriu pentru toti cainii din rasa dobermann nascuti in Romania dupa 1 ianuarie 2006 .
Pentru ciinii nascuti dupa 1 ianuarie 2005 T.N.A.R. este obligatoriu dupa organizarea de |DCR a celui de-al al doilea T.N.A.R. . In caz contrar se vor stampila pedigreele puilor cu mentiunea « exemplar nerecomandat pentru reproductie de catre DCR « care se va aplica in dreptul parintelui respectiv .
Pentru ciinii nascuti inainte de 1 ianuarie 2005 este obligatoriu sa aiba cel putin examen HD si un calificativ maxim intr-o expozitie de club pentru a li se elibera pedigree puilor lor.
Reproducatorii din alta tara pentru a putea fi recomandati pentru monta trebuie sa indeplineasca una din urmatoarele conditii :
1. ZTP,
2. Test aptitudini national de reproductie (T.A.N.R.)
3.Test HD + un examen IPO sau echivalent promovat + cel putin doua arbitraje cu calificativ maxim.

Aprobat in Adunarea Generala a Dobermann Club Romania din 26.11.2005

DCR
DCR
error: Content is protected !!