Examenul ZTP

Regulament ZTP
11/01/2011

1. Regulamentul examenului de aptitudine de reproductie

Conducerea Dobermann Club Romania a stabilit introducerea în Romania a examenului de aptitudini pentru reproducători acceptat în Europa, după modelul german (Zuchttauglichkeitsprüfung, prescurtat ZTP).
Ţinându-se cont de nivelul general de instruire din ţară, de posibilităţi, precum şi timpul necesar pentru pregătirea crescătorilor, clubul intenţionează întroducerea examenului de aptitudine de reproductie în mod treptat.
Scopul şi esenţa examenului de aptitudine pentru reproductie este selectarea câinilor care corespund scopului de reproductie şi excluderea exemplarelor improprii. Selectarea exemplarelor destinate pentru reproductie se realizează pe baza fenotipului (aspect exterior si caracter) respectiv pe baza de genotip (origine).
La examenul de aptitudine pentru reproductie trebuie apreciate în primul rând aptitudinile şi însuşirile ereditare. Lipsurile instruirii de bază parţial pot fi trecute cu vederea, dar pentru participare la examen este necesară neaparat de o anumită preinstruire.
DCR-ul asigură anual pentru crescătorii şi proprietarii de dobermann din Romania / în cazul prezentării a cel puţin 7 exemplare / un examen de aptitudine pentru reproductie .
Examenele pentru aptitudine pentru reproductie sunt manifestări de sine stătătoare, care nu pot fi organizate in aceeasi zi cu expozitii sau examene si concursuri de lucru. Examenele pentru aptitudini pentru reproductie pot fi prezidate numai de arbitrii delegaţi prin Dobermann Club Romania. Examinatorul, arbitrul şi asistentul de pază-apărare (identificat in documentul de mai jos prin termenul de « infractor« ) sunt alesi de conducere. Pentru conformitatea terenului răspunde arbitrul.
– nota – in cazul specialistilor ZTP agreeati de IDC examinatorul si arbitrul poate fi aceeasi persoana
(5) Foaia de examinare se intocmeste in trei exemplare, care se impart dupa cum urmeaza :
Exemplarul unu (original) ii revine proprietarului, exemplarul doi împreună cu centralizatorul trebuie expediat la adresa DCR, exemplarul trei este al responsabilului cu reproductia din cadrul DCR
(6) Rezultatul obtinut la examenul pentru aptitudine pentru reproductie va fi trecut in pedigree-ul exemplarului care l-a sustinut in ziua sustinerii examenului si publicat in site-ul oficial al DCR in termen de sapte zile de la data sustinerii acestuia. Rezultatul va fi publicat ulterior in toate mijloacele de informare ale DCR
(7) La cererea unui/unor proprietar se poate realiza, cu respectarea prezentului regulament un examen cu tarif majorat, in cazul in care numarul minim de caini prevazut in acest regulament nu este intrunit.

2. Condiţiile de participare la examenul de aptitudine de reproductie

-exemplarul original recunoscut de FCI al pedigree-ului (în cazul unui caine importat este necesară nostrificarea inaintea sustinerii examenului)
-vârsta de minim 14 luni implinită în preziua examenului
rezultatul displaziei articulaţiei de şold interpretat şi admis de o comisie numita de DCR sau rezultatul aceluiasi examen efectuat in strainatate de lectori oficiali agreeati de IDC
chip şi / sau tatuaj
-examen sustinut si promovat de BH (supunere), care trebuie justificat prin copia diplomei (întră în vigoare numai începând din 1 ianuarie 2007.)

3. Înscriere la examenul de aptitudine de reproductie

La examenul de aptitudine pentru reproductie înscrierea si plata se fac cu cel puţin 14 zile inainte de data susţinerii examenului.
Pentru înscriere sunt necesare fişa de înscriere completată şi semnată de proprietar, precum şi copia pedigree-ului.
Fisa de inscriere trebuie expediată la adresa clubului, pentru evitarea eventualelor probleme, ca expediţie recomandată, cu confirmare de primire, sau prin alte mijloace de comunicare ce pot asigura atat clubul cat si proprietarul cainelui de corectitudinea inregistrarilor si de primirea fisei de inscriere.
In ziua examenului nu se accepta înscrieri .
Rezultatul examenului va fi trecut în fiecare caz pe pedigree.

Calificative ce pot fi acordate la examenul de aptitudine de reproductie

I.
a. Apreciere legată de aspectul exterior
Aprecierea se face în baza standardului acceptat de FCI şi înregistrat în Germania. Arbitrul de aspect exterior trebuie să acorde o atenţie sporită defectelor eliminatorii din reproducţie stabilite în standard.
Masculul şi căţeaua trebuie să obţină calificativ de cel puţin foarte bine.

b. Apreciere legată de Caracter
Ro 1.A – câine sigur de sine în stare solicitată sau de repaus, care prezintă o impresie ireproşabilă
Ro 1.B – câine cu comportament încă corespunzător, care dispune de un instinct acceptabil de luptă şi de apărare .
Rechemat – în cazul exemplarelor la care se ivesc dubii referitor la aptitudine pentru reproductie, există posibilitate de rechemare pentru o singură ocazie, dar numai după expirare unui termen de trei luni. Exemplarul care nu corespunde la examen nici după rechemare nu poate să fie reprodus.
Nereproductibil-câine timid, laş, fără instinct de luptă-şi de apărare, se sperie de focuri de armă, imposibil de manipulat, agresiv.

II. Titluri care pot fi acordate la examenul de aptitudine pentru reproductie

II.1. „ Propus pentru reproductie cu scopul corecţiei aspectului exterior” la purtarea acestui titlu este îndreptăţit dobermannul, care absolvă cu succes examenul de aptitudini pentru

reproductie organizat în Romania sau examenul ZTP acceptat , precum şi dacă dispune de titlul Campion Romania.
II.2. „ Propus pentru reproductie cu scopul corecţiei caracterului” la purtarea acestui titlu este îndreptăţit dobermannul care absolvă cu succes EAR organizat în Romania sau ZTP acceptat , precum şi dacă dispune de examen de lucru IPO 3.
II.3 „ Propus în mod accentuat pentru reproductie” la acest titlu este îndreptăţit dobermannul care îndeplineşte condiţiile enumerate la ambele puncte anterioare.
În baza rezultatului obţinut se va cere eliberarea titlului din partea clubului. – Diplomă cu regim special –

4. Realizarea practică a examenului de aptitudine de reproductie

Asistentul de examinare verifică actele de înscriere prezentate şi documentele, care sunt strict necesare pentru înscriere: pedigree-ul original, înterpretarea examinării displaziei articulaţiei de şold, copia după diplomă de examen BH ( din 1 ianuarie 2007.) etc. Apoi în baza acestor documente de înscriere completează fişele de apreciere cu regim special eliberate de DCR .
Fişele de apreciere conţin emblemele FCI şi ACHR, numele şi emblema Dobermann Club Romania, datele de identificare pentru câine, numele şi adresa proprietarului, numărul carnetului de membru de club, locul şi data examenului de aptitudine de reproducţie, numele arbitrilor, aprecierea detailată, rezultatul examenului, semnăturile arbitrilor care efectuază examenul.
Clubul acceptă numai fişă de apreciere completată fără lipsuri !
Înainte de începerea examenului arbitrul prezintă participanţilor sumar scopul examenului, precum şi exerciţiile care vor fi efectuate la examen. La examen prima dată se face aprecierea masculilor, apoi aprecierea căţelelor.
În tot cursul examenului nu se admite utilizarea zgărzii de forta. Conductorul nu poate avea asupra lui jucării, mâncare de recompensă, alte unelte auxiliare.
La începerea examenului prezentatorul se prezintă la arbitru, care verifică pedigree-ul original şi numărul de chip sau de tatuaj (se poate face aprecierea numai la un câine univoc identificat).

4.1. Aprecierea aspectului exterior

La aprecierea aspectului exterior trebuiesc luate în considerare în mod special factorii care pot înfluenţa utilitatea, astfel sunt: spatele inconsistent, fang slăbit, slăbiciunile membrelor din faţă şi din spate, defecţiuni de mişcare.
La aprecierea aspectului exterior o deviere a inaltimii la greaban de +/- 2 cm fata de standard este clauză de observaţie, o deviere mai mare este cauză de excludere. Se exclud de la reproductie câinii cu defecte de muşcătură (muşcătură in prognatism, în brevignatism, in cleste), precum cu lipsuri de dantură. La examinarea danturii trebuie acordată o atenţie sporită la comportamentul câinelui ( poate indica slăbiciune a caracterului).

4.2. Examinarea temperamentului Dobermannului la trecerea în revistă
Conductorul conduce câinele său cu lesă slăbită făcându-se pe terenul de examen 100-200 de paşi. În acest timp trebuie să se întâlnească cu 4-6 persoane în repaus sau în mişcare, în final ei formează un grup, care nu are o formă după un şablon. În cazul fiecărui câine trebuiesc executate exerciţii de situaţii de mai jos: căderea-ridicarea unui obiect, strangere de mana cu prezentatorul, deschidere de umbrelă. Trebuie avut grijă, ca aceste exerciţii pentru câine să nu aibă un aspect ameninţător.
Câinele nu poate să fie neliniştit, agitat, dezechilibrat, şi nu poate să aibă un comportament agresiv.
La comanda arbitrului conductorul duce câinele la locul marcat, în timp ce se deplasează spre locul marcat de la o distanţă de 15-20 paşi se trag două focuri de armă (pistol de alarmare calibru 6 mm)
Câinele la care ii este frică de focul de armă se exclude de la reproductie.
Trebuie diferenţiat în mod exact câinele caruia ii este frică de focul de armă de câinele sensibil la focul de armă. În cazul în care ar exista dubii asupra sensibilităţii la focul de armă, atunci trebuiesc trase alte două focuri, ca arbitrul să poate aprecia dacă câinelui ii este frică sau este sensibil la focul de armă.
Câinele care la sunetul armei de foc tresare şi se apropie de stăpânul său este sensibil. Cel care fuge sau urineaza la sunetul armei este exemplar fricos.
Locul unde câinele este legat trebuie să fie accesibil din toate direcţiile. Prezentatorul se îndepărtează la cca 20 de paşi de câine, astfel ca să poate fi şi văzut. Apoi arbitrul treptat se apropie la o distanţă de 2-3 paşi , merge în jurul lui fără să-l ameninţe, se opreşte în faţa câinelui, scapă un obiect apoi va ridica obiectul.
Observă, cum se comportâ câinele în lipsa stăpânului, care nu poate prezenta semne de agresivitate sau frica.
La comanda arbitrului conductorul se deplasează la câine.
La comanda arbitrului « infractorul« incită câinele ţinut în lesă, apoi oferă braţul pentru priza. După priza « infractorul« se debarasează de manson. « Infractorul« nu are voie să ameninţe câinele vocal sau fizic.
Câinele trebuie să aibă priza hotărâtă.
« Infractorul« se duce la una din ascunzătorile (între 2-3) marcate de arbitru, în aşa fel, ca acest lucru să nu fie văzut nici de câine şi nici de conductor. La comanda arbitrului conductorul porneşte cu câinele său în direcţia ascunzătorilor. La semnul arbitrului « infractorul« iese din ascunzătoare si simulează un atac împotriva conductorului. « Infractorul« poate ameninta câinele vocal şi cu imitaţie de lovitură de băţ dacă acesta a apucat în mod hotărât mansonul. La comanda arbitrului lupta trebuie terminată odată cu cedarea mansonului de protecţie.
Câinele în această fază trebuie să demonstreze capacitatea sa de pază-apărare.
În caz de de dubii asupra comportamentului ,examenul se poate repeta după trei luni dar o singură dată.

DCR
DCR
error: Content is protected !!