Înscriere

Taxa inscriere in DCR (10 EUR) si cotizatia anuala DCR se vor achita in max 15 zile de la confirmarea aprobarii cererii. Neachitarea taxelor in termenul de mai sus duce automat la pierderea calitatii de membru DCR.

Plata se face prin mandat postal la adresa:
D-na Catanescu Dana
Str. Aurel Botea nr.5, bl. B5B, sc.1, ap.16 Sect.3
Bucuresti, Romania
sau prin banca:
Dobermann Club Romania
Cod fiscal 13924267
BCR Baia Mare
cont IBAN : RO73RNCB0182091939300001
Trimiteti dovada platii prin fax: 0262-220.943

Va rugam folositi formular de mai jos pentru a va inscrie in Doberman Club Romania iar un reprezentant autorizat al DCR va analiza si raspunde aplicatiei dumneavoastra.

Prin prezenta vă solicit aprobarea cererii de înscriere în Dobermann Club Romania. Declar că am luat la cunoştinţă prevederile statutului şi a regulamentelor D.C.R., pe care mă oblig să le respect în totalitate.

[ ! ] Doar personalele peste 18 ani

 

 
error: Content is protected !!